Miért az ornamentika?

            Az ornamentika, mint díszítőművészet a művészettörténet szempontjából is kiemelten fontos. Az épületrestaurációk esetében pedig mindig külön figyelmet kapnak a díszítő elemek. Ezek a részek adják meg egy-egy épület stílusát, jellegét. Sokat elmondanak a korabeli stílusirányzatokról és „divatokról”.

Magyar ornamentika?

            Hogy vannak nemzeti jellegzetességek, nem vitatott, mégis érdemesebb mindig regionális szinteket figyelembe venni. Kárpát-medencei, európai, magyarországi. Hiszen több nép él általában valamilyen módon egy térségben, így pedig kihathatnak egymás művészetére. Ez többször tetten is érhető a régi magyar ornamentikák esetében.

              A Kárpát-medencében élő magyarokra jellemző régi magyar ornamentika minták díszítési technikái is különbözhetnek. A „székely stílus” például faépítkezés jellegét viselte magán. Ami sok helyütt megjelenik díszítésekben, azok a:

  • szűcsvirágok
  • rozetta
  • svasztika.

A legelterjedtebb az európai és egyben a magyar ornamentika, népművészet szempontjából a mértanias díszítés és a növényi ornamentika.

            A magyar ornamentika minták tehát tetten érhetőek, a restaurációk alkalmával pedig kiemelt figyelmet kapnak ezek az elemek. Hiszen ezek az épületek ékei.