Egy templom felújítása mindig kihívásokkal teli folyamat.
Gondoljunk csak például a templom magas tornyaira, és az oda való biztonságos feljutásra. Vagy az épület orgonájának tisztítására, kegytárgyainak és festményeinek állagmegóvására. Ezek javítása és restaurálása aprólékos, pontos és szakszerű munkát igényel.
A kifogástalan munka és végeredmény érdekében, mi mindig csak a részletekbe menő tervezés után vágunk bele a felújítási munkák megkezdésébe. A jól kidolgozott előkészületi munkák közé tartoznak:

  • az épületfelmérés,
  • a különféle statikai vizsgálatok elvégzése,
  • és a felújítási építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása is.

Az engedélyek megszerzése különösen fontos, hiszen a templomok számottevő része műemléknek, vagy pedig műemlék jellegű épületnek számít.
A templomok felújítása nagyon sok pénzbe kerül. Így a gyűjtésből és az adományokból származó pénzösszeget legtöbbször az állam által adott támogatás egészíti ki.